Posts

Shree Swami Samarth Blog Page.

आध्यात्म : अध्ययन आत्म्याचे
त्राटक विद्या
दत्तप्रबोधिनी आध्यात्मिक उपक्रम
पारायण पाठ व नामस्मरण संबंधित
लेखक विषेश आत्मबोध
सुभाषितमाला काव्य आणि निरुपण
संत कबीर काव्य आणि निरुपण
संस्कृत श्लोक रहस्य आणि निरुपण
दासबोध काव्य आणि निरुपण
साईनाथ महाराज काव्यसंग्रह व निरुपण
मंत्रशास्त्र वास्तुशास्त्र अंकशास्त्र मंत्र विधानआरतीबीज मंत्रस्तोत्रनवग्रह मंत्रकवच प्रयोगऊबंटू उपासनागायत्री मंत्रउपायनाम जपअष्टकमतिथीनीति भुमि परीक्षण
वास्तु व बाधावास्तु पुरुष
वास्तु व दुकानवास्तु दिशावास्तु व आॕफीसवास्तु चक्रवास्तु व शाळावास्तु व वृक्षवास्तु व रुग्णालय

महाविद्या व मातृका परमदुर्लभ बहुपयोगी मंत्र - तंत्र साधना...!

प्रेमात यशस्वी होण्यासाठी गुप्त उपासना...!

यंत्रविद्येचे रहस्य व काही अतिशय गुप्त व दुर्मिळ अद्भुत फळ देणारी यंत्र...!

वनस्पतीतील अतींन्द्रिय शक्ती प्राप्ती व उपयोग...!

संकटकाळी काय करावे ?

बाहेरच्या बाधेवर अत्यंत प्रभावी उपाय...!

श्री काळभैरवनाथ स्मशान साधना मार्ग...!

गुप्त स्थानातील प्रभावी शिव साधना मार्ग...!

सुक्ष्म जपमाळ कशी मिळवाल ? स्वतःच्या देहातुन जपमाळ बाहेर कशी येते ?

बैठकीचे आसन सिद्ध कसे करावेत ? सुक्ष्म कवच कसे तयार कराल ?

ज्योती त्राटकाद्वारे परमेश्वर दर्शन कसे होईल ?

प्रतिबिंब त्राटकाद्वारे अनंग लोकाची ओळख व सिद्धावस्था येण्याची विस्तारीत व टप्याटप्याची कृती...!

श्री भैरवनाथ अद्भुत व रहस्यमयी साधना

Popular Posts