आम्लपित्त, अग्नीमांद्य ( अपचन व बद्धकोष्ठता ) विकारावर अत्यंत प्रभावी उपाय.

.